Beerns

CSSR

SAMHÄLLSANSVAR

VI TAR STÄLLNING

Berns vill ta ansvar och jobba långsiktigt när det kommer till hållbarhet och miljö. Hotellet och restaurangen jobbar konstant med mindre förbättringar, som över tid ger stora resultat.

VÅRA 4 FOKUSOMRÅDEN

  • Hållbart tänkande för mat och matavfall
  • Avfall- och källsortering
  • Energi och transport
  • Medvetna val av leverantörer

HÅLLBARHET

Du har valt en anläggning som belönats med den internationella miljömärkningen Green Key. På Berns jobbar vi aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor, bland annat genom att följa Green Keys omfattande kriterier.

Du som gäst bidrar på så sätt till att ta ansvar för miljön utan att kompromissa med din upplevelse eller bekvämlighet hos oss.

GREEN KEY

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 50 länder runt om i världen.

Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE), som stödjs av några av världens främsta organisationer inom miljö och utbildning såsom UNEP, UNESCO och World Tourism Organization.

​Organisationen Green Key Sverige driver miljömärkningen nationellt och alla anläggningars Green Key-märkning godkänns och förnyas av en oberoende jury. Samtliga anläggningar kontrolleras också genom regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.

www.greenkey.se
www.greenkey.global

LÄS MER

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

NATTVANDRARNA

Berns stödjer organisationen Nattvandrarna. Nattvandrare i Sverige Riksnätverket är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation för lokala grupper och föreningar.

Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.

LÄS MER

HUNGERPROJEKTET

Berns stödjer Hungerprojektet. Genom coachning, utbildning och tillgång till mikrofinansprogram är målet att skapa hållbara samhällen som kan stå på egna ben.

Programmen förbättrar hälsa, utbildning, jordbruk, matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. Hungerprojektet uppmuntrar människor att använda sina demokratiska rättigheter för att få inflytande över vilka beslut som tas i deras samhälle. De arbetar aktivt för att öka jämställdheten genom att uppmuntra kvinnor att bli entreprenörer och ta plats i byråden.

Idag har Hungerprojektet mobiliserat 123 epicenter i 8 afrikanska länder. Genom epicenterstrategin når vi ut till cirka 2 miljoner människor i Afrika.

LÄS MER

NORDIC WHISTLE

På Berns gör vi vårt bästa för att ta vårt ansvar jämt emot våra gäster och även våra anställda. Därför har vi tydliga policyer som är lättillgängliga för alla.

Våra visselblåsar-policyer uppdateras regelbundet så att vi kan ge alla bästa möjliga förutsättningar.

LÄS MER