Beerns

Policyer

Policyer & Cookies

Berns, som en del av Stureplansgruppen, är engagerade i att värna om personlig integritet och säkerställa dataskydd. Stureplansgruppens antagna riktlinjer har som huvudsyfte att garantera att Berns följer EU:s dataskyddsförordning, GDPR, när det gäller hantering av personuppgifter. Dessa riktlinjer omfattar samtliga processer där personuppgifter behandlas och tar hänsyn till både strukturerad och ostrukturerad data. Riktlinjerna är väletablerade och alla våra medarbetare har fått en gedigen förankring i dem. För ytterligare information angående våra policyer är du välkommen att läsa vidare på Stureplasngruppens policy sida.